Rijscholen of de rij-instructeurs

Zoveel om over te praten, zo minder om te schrijven; want het is een discussie geweest of het de rij-instituten zijn die er het meest toe doen of dat het de rij-instructeurs zijn. Een heel simpele conclusie zou heel goed kunnen zijn dat de reputatie van rijscholen eigenlijk wordt bepaald door de efficiëntie van de rij-instructeurs. En dat rijinstructeurs immers niets anders zijn dan medewerkers van de rijscholen. Het beste punt dat in het spel komt, is dat ze elkaar allebei aanvullen en dat niemand overwicht heeft op de ander. Het gaat er tenslotte om de rijinstructeurs gemotiveerd genoeg te houden om van hun werk te houden en het naar beste vermogen uit te voeren. Maar nogmaals, de pure efficiëntie van de rij-instituten ligt in de handen van de rij-instructeurs, dus het is in feite een tweerichtingsproces.

Wanneer u praat met een aantal personen die verbonden zijn met de rij-instituten in het VK, hetzij als onderdeel van de administratie, als rij-instructeurs of als studenten; Allen hadden meningen die autorijschool Utrecht van elkaar verschilden. Velen zeiden simpelweg dat het de reputatie van de rij-instituten is en niet die van de rij-instructeurs, aangezien de rij-instructeurs alleen bekend zijn en erkend worden door de rijscholen. Maar een paar studenten legden ook uit waarom ze vaak overstappen van de ene rijschool naar de andere en dat komt simpelweg omdat de instructeur die ze prettig vinden van baan wisselt. Dit laat ons opnieuw aan de verwarring of het de rijscholen of de rij-instructeurs zijn die er het meest toe doen.

Autorijden in het VK is anders dan in elk ander land. Rijscholen voegen vaak waarden toe zoals kortingen en wijziging van routes en gemak van timing om steeds meer klanten naar hun portfolio te trekken. Veel rijscholen bieden ook ervaren en bekende rij-instructeurs aan als onderdeel van hun personeel om door de goodwill van de rij-instructeurs aan te trekken. Dit heeft nu een averechts effect op de eerder genoemde discussie en het is duidelijk dat ook rijscholen veel baat hebben bij de instructeurs.

Veel gezegd, rijscholen bieden ook veel uitdagende oefeningen als het gaat om het perfectioneren van de leerling in de kunst. Zo’n soort diversiteit in aanbod is wat je gewoonlijk financiële instellingen en banken aantreft en zelfs met de snel bewegende consumptiegoederenindustrie. Instructeurs voor autorijden zijn zeker een bron van aantrekkingskracht die er uiteindelijk toe leidt dat dergelijke instituten steeds duidelijker worden in hun aanbod.

Aangezien de discussie of rijscholen meer klanten naar het bedrijf trekken of dat het de instructeurs zijn die dit doen, nog lang zou voortduren; de baan die voorhanden is, is van groot belang. De beste rijscholen zijn degenen die een mix van beide toepassen in het aanbod en een gedetailleerde schets maken van alles wat ze moeten leveren.